Kinh Doanh.

Nếu bạn là chủ doanh nghiệp hay đang sở hữu một nguồn hàng hoá, dịch vụ riêng có, sẽ được tương tác với các thành viên Khởi nghiệp để tìm kiếm đối tác.

Chủ doanh nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn chính sách, hàng hoá cho các bạn khởi nghiệp trở thành nhà cung cấp, phát triển hệ thống phân phối ra khắp các tỉnh thành trên cả nước .