Đầu Tư.

Thành viên có điều kiện về Tài chính và kinh nghiệm sống mong muốn đóng góp, chia sẻ vào sự thành công của các bạn khởi nghiệp.

Các gói đầu tư thường có giá trị siêu nhỏ, mục đích là để học hỏi và trao đổi kinh nghiệm, cũng như là niềm vui khi được chia sẻ và đóng góp cho sự thành công hơn là đầu tư thuần tuý.