Đào tạo.

Đào tạo 

Đây là dịch vụ chính của Clb Be RICH, các khoá học dành cho trẻ em và người lớn, với giáo trình là các câu hỏi giúp người học sẽ nhận ra bài học và áp dụng trong cuộc sống.

Theo Hiệp hội giáo dục Hoa kỳ, đây là phương pháp học trải nghiệm giúp người học nhớ và có thể áp dụng bài học vào cuộc sống tốt nhất chỉ sau việc dạy học lại cho người khác.

  • Định hướng Tương lai
  • Khai mở Tư duy Tài chính
  • Xây dựng ước mơ
  • Tài chính Khởi nghiệp
  • Bảy khẩu quyết đàm phán
  • Sáng tạo hay là chết