• Định Hướng Tương Lai
 • Trẻ từ 10 – 18
 • Mười buổi học
 • Luật chơi nâng cấp mỗi buổi
 • Nhóm học 4 bạn
 • Xem thêm
 • Xây Dựng Ước Mơ
 • Người lớn 20 – 50
 • Học và coach 1:1 trong vòng 6 tháng
 • Sáu luật chơi
 • Nhóm học 6 người
 • Xem thêm
 • Đội Nhóm Alpha
 • Đội nhóm hay công ty
 • Sáu buổi học
 • Các bài học xây dựng đội nhóm
 • Nhóm học 12 – 20 người
 • Xem thêm

Và cuối cùng là chương trình ĐẶC BIỆT với bàn cờ riêng, được thiết kế riêng và độc quyền cho từng công ty tùy theo nhu cầu và định hướng của doanh nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *