Stand n Step.


Description

Dự án Stand n Step còn có tên là dự án cây động lực. Mỗi người dù giỏi đến đâu sẽ có lúc mệt mỏi, thối chí. Những lúc như vậy họ cần có ủng hộ tinh thần, giúp họ nhớ lại lý do tại sao bắt đầu. Để họ có thể đứng lên là bước lên phía trước.

Một % mỗi ngày, dù rằng bạn chỉ bước 1 bước rất nhỏ, nhưng vẫn luôn bước đến thì chắc chắn sẽ có ngày bạn đi đến đích.

Các cây động lực sẽ được trồng trong những chậu vỡ. Chính những chỗ nứt mẻ sẽ là điểm nhấn của cây động lực. Đi kèm với cây là một câu chuyện khích lệ bạn, động viên và những lời chúc để bạn có thể vững tâm bước tiếp trên con đường đã chọn.

  • Details

  • CLIENT: StandnStep

  • TAGS: Cây động lực

  • WEBSITE: www.standnstep.com

  • View Project