Chủ động, Tự chủ, Tự tin

Người chơi tự nhận thức ra ước mơ, cần làm gì để đạt được ước mơ. Người không có ước mơ, sống chỉ là tồn tại.

Cá hoá Rồng

Giao tiếp, Tương tác, Hợp tác

Giúp người chơi vui vẻ kết nối với mọi người, từ đó nâng cao các kỹ năng sống cho bản thân như bán hàng, thương lượng, ra quyết định, ...

Bài học cây tre

Biết ơn, Cam kết, Nhất quán

Hình nền của bàn cờ là vũ trụ, mỗi chúng ta là một ngôi sao, nhiệm vụ của ngôi sao là toả sáng. Nếu không thể toả sáng, đó là ngôi sao chết.

Bạn là ai trên cuộc sống này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *