Chúng tôi hướng đến một cộng đồng

“Cùng nhau Tự Do Tài Chính” bằng cách cống hiến hết mình trong việc chia sẻ, hướng dẫn, mở rộng hệ thống những nhà đào tạo Tư Duy Tự Do Tài Chính, xây dựng và kết nối cộng đồng cùng chung tay tạo dựng một thế hệ doanh nhân trẻ Việt nam.

Chúng tôi mong muốn

Xây dựng cộng đồng Tự Do Tài Chính thông qua việc áp dụng thực tế Tư Duy về Tiền và kết nối những nhà đầu tư trẻ tuổi Việt nam cùng nhau thực hiện đam mê.

Chúng tôi xây dựng

Cộng đồng BeRICH dựa trên 3 giá trị cốt lõi: Attitude (Thái độ), Cooperation (Hợp tác), Sharing (Chia sẻ). Vì chúng tôi tin rằng, nếu có Thái độ đúng với Tiền, chắc chắn bạn sẽ rất giàu khi biết sẻ chia giá trị bản thân cho nhiều người khác.

Attitude

Cooperation

Sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *