image
 • Vòng đời thu nhỏ
  Người chơi được trải nghiệm một cuộc đời với nhiều sự kiện và biến cố lớn như: Thi đại học, đi làm, thất nghiệp, học kỹ năng, mở công ty, làm đám cưới, có con, kiện cáo, xây dựng cộng đồng, xuất khẩu ra nước ngoài, ly dị, phá sản, …
 • Vắcxin Kháng bại
  Bác sĩ tiêm virus làm yếu vào người, để cơ thể tạo kháng thể từ đó tránh được dịch bệnh. Tương tự, cờ Be RICH sẽ cho người chơi nhiều thất bại trên bàn cờ, từ đó người chơi có bài học để áp dụng thực tế ngoài đời.
 • Quản lý chi tiêu
  Người chơi sẽ hiểu rõ các thuật ngữ Thu Nhập, Chi Tiêu, Đầu Tư, Tài Sản, Nợ, … Đồng thời sẽ có kế hoạch sử dụng tiền sao cho hợp lý để cuối cùng có thể mua được ước mơ.
 • Phát triển kỹ năng
  Thông qua quá trình tương tác, người chơi sẽ nâng cao kỹ năng Thương lượng, Bán hàng, Thuyết phục, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *