Anh mong muốn và lan rộng những giá trị mà anh đã tạo ra trong mỗi bộ sản phẩm dưới đây. Mỗi bộ cờ đều mang giá trị đặc biệt, cùng nhau tìm hiểu những chúng nhé! P1

Link xem video dưới đây:
https://www.youtube.com/watch?v=Q7Nywr0VoaE


Cờ Be RICH được sáng tạo dựa trên Cờ Tỷ Phú và Game CashFlow, cùng với 18 luật chơi cho 4 nhóm đối tượng.

Cờ hướng đến việc đem đến các nhóm bài học cho người chơi gồm:
1. Chủ động, Tự chủ, Tự tin
2. Giao tiếp, Tương tác, Hợp tác
3. Quí trọng $, Quản lý $, Đầu tư $
4. Biết ơn, Trách nhiệm, Nhất quánMn để lại cmt để add tư vấn nhé!
Link chơi online: https://play.coberich.com/
____________________________
CÂU LẠC BỘ BE RICH
Website: http://clbberich.com/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Q7Nywr0VoaE
#CLBBERICH #COBERICH #CODIAMOND #NGHEOSANGCHANH #TUDUYTAICHINH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments